EQUIP DIRECTIU

Celine Mandicó, Directora general

  • Secretària direcció, Sensi Varas
  • Àrea de suport tècnic i de comunicació, Mar Peiró

Agatha Moya, Directora de serveis d’atenció diürna.

  • Montserrat Seivane, Responsable d’Atenció precoç, Progrés maternal i Educació especial.
  • Dolors Martínez, Responsable del servei ocupacional Xeridell, Joves ocupacional i Fent camí.

Elisabeth Tugues, Directora de residència i habitatge.

  • Eva García, Responsable del servei de Residència i Centre de dia assistit, servei d’infermeria i farmàcia i àrea de salut, higiene i alimentació.
  • Irene Jiménez, Responsable del servei de Residència i Centre de dia semi assistit, Llar residencial i habitatge tutelat.

Òscar Fernández, Director dels serveis sociolaborals (servei ocupacional de capacitació i reinserció laboral i servei de suport a la inclusió laboral).

Àngels Zamorano, Directora de finances i serveis compartits.

  • Ruth Ponce, responsable del departament de gestió de persones (RRHH).